Lawyers / Addmision in Maramures Bar

REGULAMENTUL Examenului de primire în profesia de avocat - SESIUNEA NOIEMBRIE 2007

Uniunea Naţională a Barourilor din România anunţă organizarea examenului de primire în profesia de avocat începând cu data de 26 noiembrie 2007. Candidaţii vor depune dosarul de înscriere la baroul în circumscripţia căruia solicită să îşi exercite profesia. Dosarul de înscriere are cuprinsul prevăzut în regulamentul de examen ce poate fi consultat şi pe site-ul Uniunii Naţionale a Barourilor din România www.unbr.ro

Regulamentul şi programa examenului pot fi consultate la sediul fiecărui barou. Înscrierile se fac la secretariatul fiecărui barou conform regulamentului de examen.

Taxa de înscriere la examen ce revine Uniunii Naţionale a Barourilor din România este de 119 lei (RON) (din care 19 lei (RON) reprezintă TVA) şi va fi plătită în contul Uniunii Naţionale a Barourilor din România Cod IBAN: RO30BRDE410SV21199534100 deschis la B.R.D. - Sucursala ACADEMIEI, până la data de 1 noiembrie 2007.

Relaţii suplimentare se pot solicita la sediile barourilor.

Download Regulament sesiunea noiembrie 2007

Download DECIZIA NR. 268 - Decizia Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România din 22 septembrie 2007 prin care a fost aprobat „REGULAMENTUL – CADRU privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi a examenului de obţinere a titlului profesional de avocat definitiv”

Download Hotararea nr. 275 - Hotararea nr. 275/2007 din 22 septembrie 2007 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România cu privire la Tematica examenului şi bibliografia. La inscriere se vor primi Tematica examenului şi bibliografia.

Copyright © 2007 Baroul Maramures. Toate drepturile rezervate.